ติดต่อเรา

สาขานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เบอร์โทรติดต่อ

0895297149

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง) 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

Email

mantana@fci.ksu.ac.th